SIAMHOUSE & HOME CO., LTD.

  การเลือกวงกบให้กับบ้าน

การเลือกวงกบให้กับบ้าน

วงกบคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่เป็นกรอบของบานประตู วงกบที่ดีและมีคุณภาพต้องมีความแข็งแรง ไม่บิด ไม่โก่งงอ หรือไม่หดขยาย

เพื่อจะทำให้การเปิด-ปิดประตูไม่ติดขัดและปิดได้แนบสนิทกับวงกบ ในการจะเลือกวงกบนั้นควรดูวัสดุที่ในมาใช้ทำวงกบ คุณภาพของวงกบ

เพราะวงกบต้องรับน้ำหนักของประตู หากวงกบไม่ได้คุณภาพ ไม่แข็งแรง จะทำให้วงกบปิดงอ หรือทำให้ประตูมีปัญหาในการเปิด-ปิด

วงกบมักจะแบ่งเป็นประเภทหรือชนิดต่างกันตามรูปแบบของประตู เช่น บานเลื่อน / บานสปริง/  บานเปิด/  บานเฟี้ยม/ บานกระทุ้ง

อย่างเช่น วงกบที่ใช้กับบานเปิดจะมีลักษณะเป็นชิ้น, วงกบที่ใช้กับบานเลื่อนจะมีลักษณะเป็นราง

 

วงกบประตู KING

วงกบ KING มี 2 แบบ คือ วงกบโพลีไวนิล และวงกบไม้สังเคราะห์ ซึ่งเป็นวงกบคุณภาพที่สามารถใช้แทนวงกบไม้จริง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายในวงกบเสริมด้วย Liner ทำให้วงกบ KING มีความแข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาการยืดหรือหดตัวของวงกบตามอุณหภูมิของอากาศ สะดวกในการติด

ตั้งบานพับ สามารถใช้กับประตูไม้จริงได้ รับน้ำหนักได้ถึง 50 กิโลกรัม อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น ปลอดภัยจากปลวกและแมลงทำลายไม้ ไม่ลามไฟ กันน้ำได้ 100%

 

ดังนั้นการเลือกวงกบจึงต้องพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสีย การยึดจุดเด่นของวงกบแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ทั้งความทนทาน จุดเด่นที่รูปแบบ ความเหมาะสมกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมของตัวอาคารหรือที่พักอาศัย ในการเลือกหาวงกบที่ดีและมีคุณภาพ วงกบ KING จึงเป็นวงกบที่มีความคุ้มค่าและ

คุ้มราคา